آسارخ
سمانه موسوی
سمانه موسوی
پاداد خیابان ۱۲ غربی بین کمپانی و لادن پلاک ۹۵
حنان سلمان پور
حنان سلمان پور
کیانپارس خ خرداد بین ۹ و۱۰ غربی سالت زیبایی نورا
مریم میاندار
مریم میاندار
کیانپارس خیابان ۱۸ غربی فاز یک پلاک ۲۳ سالن افراح ۲
سمیه سالمی
سمیه سالمی
کیانپارس خیابان ۱۸ غربی فاز یک پلاک ۲۳ سالن افراح ۲
سمیرا گلشن
سمیرا گلشن
کیانپارس سالن نورا
بیتا یاران
بیتا یاران
اهواز-کیانپارس-خیابان خرداد-بین خیابان 7 و 8
حنان ظفری
حنان ظفری
اهواز،کیان پارس،خیابان ۱۱غربی،نبش خرداد، سالن زیبایی عروس سرا
سحر و لاله
سحر و لاله
کیانپارس خیابان 5 غربی انتهای فاز 3-سالن مامانیکو
مرجان رکنی زاده
مرجان رکنی زاده
اهواز-کیانپارس-خیابان وهابی جنب شیرینی گاندی سالن تیکا وآی پی
علوی
علوی
اهواز-کیانپارس-خیابان وهابی نبش خیابان 14 کیان آباد مطب دکتر علوی مجتمع هانی طبقه 4 واحد 1